به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.
سیستم حرارت مرکزی خورشیدی سایت ساوه
---
در دست اجرا
1391/03/11
1391/03/11
اهداف طرح
گرمایش ساختمانها، راکتورهای بیوگاز و تامین آبگرم مصرفی سایت
زمانبندی طرح
شروع طرح تابستان 1385 و خاتمه پاییز 1390
فعالیت های اجرایی
ساخت کلکتورها، ساخت مندانسیون کلکتورها، ساخت اطاق کنترل، لوله کشی و عایق کاری شبکه کلکتورها، لوله کشی زیر زمینی بین ساختمان کنترل و ساختمانهای سایت
موقعیت جغرافیایی
سایت ساوه
پیمانکار اصلی
پرسنل دفتر زیست توده و همکاران دفتر باد و نیروهای کمکی
توضیحات
تامین 80 درصد انرژی گرمایشی ساختمانهای سایت و تامین گرمایش فرآیند تخمیر راکتورها و استفاده از گرمایش حاصله در فصل گرم برای راه اندازی یک دستگاه خشک کن محصولات غذایی. این طرح در حال توسعه می باشد و در حال حاضر طراحی و اجرای طرح خشک کن محصولات غذایی و تامین انرژی آن از مازاد آبگرم ذخیره در فصل گرم سال در حال انجام می باشد.

سیستم حرارت مرکزی خورشیدی سایت ساوه
معرفی پروژه
تامین 80 درصد انرژی گرمایشی ساختمانهای سایت و تامین گرمایش فرآیند تخمیر راکتورها و استفاده از گرمایش حاصله در فصل گرم برای راه اندازی یک دستگاه خشک کن محصولات غذایی. این طرح در حال توسعه می باشد و در حال حاضر طراحی و اجرای طرح خشک کن محصولات غذایی و تامین انرژی آن از مازاد آبگرم ذخیره در فصل گرم سال در حال انجام می باشد.