زیست توده / معرفی دفتر / درباره دفتر

معرفی دفتر زیست توده

 

header

سازمان انرژیهای نو ایران بعنوان متولی توسعه انرژیهای نو در ایران، وظایف حاکمیتی و تصدیگرهای بلاتصدی مرتبط با توسعه کاربرد این انرژیها را دنبال می­نماید. دفتر انرژی زیست توده نیز همین ماموریت­ها را در زمینه انرژی زیست توده داراست. وظائف کلی این دفتر عبارتند از:
 
1.همکاری در تهیه، تدوین و ارائه چشم‌اندازها، سیاستها، راهبردها، اهداف و برنامه‌ریزی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت سانا
2.انجام مطالعات جامع انرژی زیست توده شاملفناوری­ها، منابع، استانداردها و برنامه­های کشورهای جهان
3.همکاری در توسعة مدلهای تصمیم‌گیری و نظارت و ارزیابی کلیه اقدامات انجام شده در کشور در موضوع فعالیت دفتر و استنتاج شاخصهای مربوطه با بررسی و مطالعات فنی ـ اقتصادی ـ زیست محیطی جهت ارائه به مراجع ذیربط.
4.همکاری در تهیه، تدوین و پیشنهاد لوایح قانونی، مقررات و استانداردها و معیارهای فنی در زمینة تولید، واردات و بهره‌برداری تجهیزات و تأسیسات جهت تصویب در مراجع صالحه.
5.برنامه ریزی و ایجاد و تجهیز مراکز و قطبهای تحقیقاتی جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی از طریق انعقاد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، موسسات دولتی و خصوصی و حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی و سایر روشهای مؤثر به منظور دستیابی به شیوه‌ها و فن‌آوریهای نوین در چاچوب مقررات سازمان.
6.کمک و برنامه ریزی برای فعال کردن صنایع و مؤسسات کشور (اعم از خصوصی و دولتی جهت توسعه انواع فناوری، تبدیل ایده‌های تحقیقاتی به محصولات تجاری و تولید اقتصادی محصولات و توسعه روشهای فنی
7.همکاری در ظرفیت‌سازی در بخشهای غیردولتی، بسترسازی و ایجاد زمینه‌های قانونی،‌ فنی و اقتصادی جهت مشارکت مؤثر بخش خصوصی
8.همکاری در اطلاع رسانی مؤثر، آموزش‌های عمومی و تخصصی، آگاهسازی مدیران، کارشناسان و عموم مردم 
9.تعریف و اجرای پروژه‌های نمونه تحقیقاتی، نیمه صنعتی و صنعتی در زمینه انرژی زیست توده شامل تولید برق، حرارت، گاز و سوخت خودرو
10.        احداث و بهره‌برداری نیروگاههای تجدیدپذیر و تأسیسات مطابق سیاست­های سازمان و دولت
11.     همکاری در تدوین استانداردهای مرتبط با انرژی زیست توده و برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد آزمایشگاه مرجع انرژی زیست توده به منظور نظارت و کنترل مقررات و معیارهای فنی مصوب.
12.        تدوین و تهیه مطالب برای انتشار در نشریات، برگزاری سمینارها و نمایشگاهها
13.        همکاری و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی در داخل و خارج کشور در جهت تحقق موضوع فعالیت دفتر مطابق سیاست­های سازمان
14.        انجام کلیه وظائف و فعالیتهائی که سازمان به دفتر محول می‌نماید.
15.        کمک به تأمین انرژی مناطق دور افتاده با استفاده از منابع انرژی زیست توده موجود در محل.
16.        انجام مطالعات پتانسیل سنجی، سایت­یابی و امکان سنجی فنی ـ اقتصادی در موضوع فعالیت دفتر و تهیه و روز آمد کردن اطلس منابع انرژی زیست توده.
17.        تهیه گزارشات توجیهی برای سیستم­های مختلف زیست توده جهت ارائه به سازمان، وزارت نیرو و خارج از وزارت نیرو
 
تجهیزات موجود :

    این دفتر در سایت ساوه آزمایشگاه و پایلوت های تخصصی بیوگاز را بصورت فعال در اختیار دارد. تجهیزات اصلی موجود شامل یک هاضم 10 مترمکعبی یک مرحله ای، 2 هاضم 10 مترمکعبی 2 مرحله ای، هاضم آزمایشگاهی شیشه ای، هاضم استیل و انواع تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی مورد نیاز و دستگاه گازکروماتوگراف و ... می­باشد.

 

      تماس با دفتر زیست توده  سازمان انرژیهای نو ایران - (تهران ) :

تلفن : 88084689-021
تلفکس : 88084682-021