زیست توده / سایت ساوه / ارتباط با سایت

آدرس سایت

 شهرک صنعتی کاوه - میدان خلیج فارس - بلوار شهدای گمنام - دوربرگردان دوم - پشت فنس - جاده خاکی به طول 500 متر - سایت توسعه کاربرد منابع انرژی زیست توده
 تلفن: 086 - 42346242 و     086 - 42346401
 نمابر: 086 - 42346140